Sự kiện

𝐒𝐄𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 & 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐃𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 chủ đề "Tìm hiểu về Lợi ích của Hợp chất vàng Sulforaphane có trong mầm bông cải xanh 3 ngày tuổi và Gặp gỡ, Giao lưu, Chia sẻ Cơ hội Hợp tác, Đầu tư cùng Tập đoàn KAGOME Nhật Bản''

Tối thứ 5 – ngày 25/04/2024 vừa qua, Tập đoàn 𝐊𝐀𝐆𝐎𝐌𝐄 Nhật Bản phối hợp thực hiện cùng với Công ty TNHH One-Value tổ chức...

Đọc thêm