Tất cả bài viết

Hợp chất Sulforaphane là gì?

Sulforaphane là một hợp chất tự nhiên có sẵn trong thực vật (phytochemical) giàu lưu huỳnh, thường được tìm thấy trong các loại họ cải...

Đọc thêm