Phương thức thanh toán đơn hàng như thế nào?

Phương thức thanh toán đơn hàng như thế nào?

Khách hàng có thể tự do lựa chọn các phương thức thanh toán sau:

 

1. Thanh toán COD: Trả tiền khi nhận hàng

2. Chuyển khoản ngân hàng: Khách hàng có thể chuyển khoản đến ONE-VALUE 1 trong 2 tài khoản sau:

Bài trước Bài sau