Tôi có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng không?

Tôi có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng không?

Câu trả lời là "CÓ". Khách hàng sau khi đặt hàng có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng theo 02 cách:

Gọi điện trực tiếp đến Tổng đài tư vấn của Sulforaphane: 1800 646837
Gửi email đến địa chỉ: sulforaphane@onevalue.jp

 

*Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng trước thời điểm hàng được chuyển cho đơn vị chuyển phát. Trong trường hợp muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng trong khoảng thời gian hàng đang được giao, khách hàng phải giải trình cụ thể lý do muốn chuyển để Kagome Sulforaphane đánh giá và quyết định.

Bài trước Bài sau