Một khách hàng có thể có nhiều tài khoản trên website Kagome Sulforaphane không?

Một khách hàng có thể có nhiều tài khoản trên website Kagome Sulforaphane không?

Hiện tại, chúng tôi không quy định một khách hàng chỉ được sử dụng duy nhất một tài khoản trên website Kagome Sulforaphane. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn thông tin cá nhân hay sử dụng nhất để đăng ký một tài khoản nhằm tránh có sự nhầm lẫn trong đơn hàng và địa chỉ giao nhận hàng.

Bài trước Bài sau