Tại sao TPBVSK Kagome Sulforaphane lại bán trong dạng gói chứ không phải lọ như các bên khác?

Tại sao TPBVSK Kagome Sulforaphane lại bán trong dạng gói chứ không phải lọ như các bên khác?

Sản phẩm được sản xuất dưới dạng gói giúp những người bận rộn có thể mang đi trong túi một cách dễ dàng, từ đó chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe gan. Đồng thời việc dùng túi zip cũng giúp giảm rác thải môi trường và về lâu dài giảm thiểu chi phí bao bì bổ sung.
Bài trước